Mistrzostwa Dolnego Śląska Duszpasterstw Akademickich w Szachach Szybkich

Wrocław, 25.11.2023

Komunikat organizacyjny

Organizatorzy

 • Fundacja Rivus
 • Salezjańskie Duszpasterstwo Akademickie MOST

Termin i miejsce

Turniej odbędzie się 25.11.2023 na terenie Duszpasterstwo Akademickie MOST, Plac Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław

Harmonogram zawodów

 • 9.30 – zamknięcie listy startowej  
 • 15.00 – przewidywane zakończenie

Kryteria uczestnictwa

Prawo udziału w Mistrzostwa Dolnego Śląska Duszpasterstw Akademickich w Szachach Szybkich mają studenci należący do Duszpasterstw Akademickich oraz aktywni członkowie Duszpasterstw Akademickich niebędący studentami, którzy nie przekroczyli 30 roku życia.

Zgłoszenia

 • Do mistrzostw zgłaszać się można za pomocą formularza zgłoszeniowego w serwisie turniejowym. W uwagach należy wpisać reprezentowane duszpasterstwo.
 • Zgłoszenia grupowe są możliwe mailowo: szachy@rivus.org.pl
 • Termin zgłoszeń 24.11.2023

Warunki finansowe

Wpisowe do turnieju wynosi 15zł pod warunkiem wpłaty przelewem do 24.11.2023

Wpisowe należy uiścić przelewem na konto:                                                                                                                   50 1600 1462 1742 0194 5000 0001 (BNP Paribas Bank Polska S.A.)

Wpłaty gotówką w dniu 25.11.2023 będą możliwe maksymalnie do godz. 9.30.
Dla osób wpłacających wpisowe gotówką w dniu turnieju wpisowe wynosi 20 zł

Zawodnicy, którzy wpłacą wpisowe przelewem oraz będzie odznaczony ten fakt na liście startowej, mogą przybyć na godzinę 9.45.

Nagrody

Nagroda dla zwycięzcy: 100zł + nagroda rzeczowa + medal 

Dla najlepszej drużyny: puchar nagroda rzeczowa

Dodatkowo będzie utworzona klasyfikacja dla osób bez kategorii (tych z rankingiem 1000) – medale dla 3 najlepszych zawodników + nagroda finansowa najlepszego zawodnika z rankingiem 1000

10 nagród rzeczowych: 5 dla indywidualnych i 5 dla drużynowych o łącznej wartości ponad 300zł od Sunrise.

15 bonów do baru remont na 10zł. 

Dzięki wsparciu partnerów każdy zostanie nagrodzony za min 10zł!

Przepisy turniejowe

 • Mistrzostwa zostaną rozegrany systemem szwajcarskim, na dystansie 7rund.
 • Tempo gry: 10 min na partię dla zawodnika + 5 sekund na każde posunięcie.
 • W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry i rankingi szachów szybkich FIDE.
 • O miejscach w klasyfikacji drużynowej decyduje suma punktów najlepszych 3 zawodników z jednego duszpasterstwa. W przypadku takiej samej ilości punktów dwóch lub więcej drużyn decyduje wynik punktowy piątego zawodnika. Jeżeli wynik punktowy 4 zawodników dwóch lub więcej drużyn jest sobie równy decyduje miejsce w klasyfikacji indywidualnej najlepszego zawodnika z każdej drużyny,

Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Komunikacie.
 • Za zdolność do gry odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie.
 • Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny i we własnym zakresie
 • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.
 • Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość Fundacji Rivus oraz SDA MOST, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

Sędzia główny   
/-/ Piotr Kuśnierz   

Organizatorzy

Partnerzy

Patroni medialni

© 2023 Fundacja Rivus